Условия за връщане

* Потребителят може да върне продукт закупен от Мобайл Пойнт в срок от 7 дни от деня на закупуване и доставка

* За да бъде върнат, всеки продукт трябва да бъде в изряден оригинален търговски вид, ненарушена цялост на опаковката и пълна окомплектовка с придружаващи аксесоари, ръководства и други материали

* При връщане на продукт, потребителят е длъжен да предостави гаранция, документи за закупуване и / или други съпътстващи покупката документи

* Ако при върнат продукт Мобайл Пойнт забележи и установи увредени продукти и / или тяхната опаковка, дефект и /или друго нарушение, си запазва правото да откаже връщането на продукт

* Ако при върнат продукт Мобайл Пойнт установи липсата на някой от горепосочените документи за произход и покупка на продукта, си запазва правото да откаже връщането на продукт

* В случай на нарушена цялост на опаковката, установени липси при транспортиране, връщането на продукта може да се извърши в присъствие на куриера и по преценка на Мобайл Пойнт

* За да бъде уважено и за да се възползва от правото си за връщане на продукт по чл. 55 ал.1 ЗЗП, потребителят е длъжен да отговори на изрядните условия за връщане и да посочи причината за отказ

* Когато потребителите отговорят на условията и изискванията за връщане, Мобайл Пойнт си запазва търговското право да възстанови сумата на потребителя или да предложи вариант за удовлетворяване изискванията на купувача за друга стока

* Куриерската сума по транспортирането на продукта се поема от потребителя