Условия за рeкламации 

* Рекламации на закупени стоки от онлайн магазин Мобайл Пойнт се извършват съгласно правилата на ЗЗП, сроковете и условията на търговската гаранция

* При получаване на закупен продукт, потребителят е длъжен да прегледа покупката си, в случай че установи недостатъци, липси или други несъответствия

* Aко потребител претендира за рекламация е необходимо незабавно да уведоми Продавача и лицето извършващо доставката

* В случай, че потребител предяви рекламация, тя ще се счита за действителна в период не по-късно от 2 месеца от установяване на констатирано несъответствие

* Мобайл Пойнт трябва да реши рекламацията в срок от 1 месец от датата на предявяването й

* При предявяване на рекламация, потребителят е длъжен да посочи причината за рекламация и да приложи всички необходими документи за покупка ( гаранционна карта, фактура, касов бон) или други придружаващи такива, доказващи закупуването и несъответствието на стоката

* Aко потребителят не отговори на гореизложените условия и несъответстващи документи, причина и / или недоказване, Мобайл Пойнт си запазва правото да откаже рекламация и / или нейното удовлетворяване

* В случай на несъответствие на потребителска стока, потребителят има право да предяви рекламация и тя да бъде разрешена по следните начини: безплатен ремонт, замяна с друг продукт. Ако тези условия не могат да удовлетворят рекламацията, потребителят може да бъде обезщетен с връщане на сумата или намаляване на цената.

* Рекламацията се предявява само в търговския обект, като тя се вписва в регистър на рекламациите, който Продавача попълва със съответните данни на потребител, клиент, причина, вид на стоката, др.