Условия за сервизиране

Сервизирането от продукти, закупени от Мобайл Пойнт, се извършва при следните условия:

* Срокът за диагностика, сервизиране и отремонтиране на закупен продукт от Мобайл Пойнт, е до 30 работни дни от датата на постъпване на     устройството за сервизно обслужване
* Както при гаранционно, така и при извън гаранционно обслужване, потребителят е длъжен да предостави гаранция, документи за закупуване на продукта ( фактура и / или касов бон), или други приложими съпътстващи документи, относно произхода и вида на закупеното устройство
* При изпращане потребителят е необходимо да опакова устройството с материали, които да осигурят безопасното транспортиране
* Куриерската сума за изпращането на продукт се поема от потребителя
* Куриерската сума за връщането на отремонтиран гаранционен продукт се поема от Мобайл Пойнт
* Куриеската сума за изпращането на извън гаранционен продукт се поема от потребителя

  1. Сервизно обслужване на продукти с невалидна, изгубена или отпаднала гаранция се извършва след съгласие от купувача
  2. В случай че, след диагностика на гаранционен продукт с дефект се установи, че той е с неизправност, която не подлежи на гаранционен ремонт, Мобайл Пойнт си запазва правото да откаже гаранционно обслужване
  3. В случай на отпадане на гаранция, потребителят ще бъде уведомен за причината от Мобайл Пойнт , както и за цена при съгласие или отказ от извършване на извън гаранционен ремонт
  4. Мобайл Пойнт не носи отговорност за загубена информация, данни или други мултимедийни носители и съпътстващи аксесоари
  5. Мобайл Пойнт не предоставя оборотни телефони и / или други устройства, по време на оставени продукти за сервизиране
  6. Мобайл Пойнт не носи отговорност в случай на увредени продукти при транспортиране от куриерските служби, както и за продължителността на доставката
  7. Всеки потребител може да се обърне и към оторизираните сервизи на съответните марки, като предостави необходимата информация и документи за закупуване
  8. Гаранционното обслужване на продуктите се извършва в съответствие с условията на производителя и обслужващи оторизирани сервизи
  9. Мобайл Пойнт не носи отговорност за непотърсени или неполучени продукти след изтичане на 30- дневния срок за изпълнение на сервизната услуга
  10.  Служителите на Мобайл Пойнт ще информират своевременно своите потребители за текущото състояние на оставените продукти за сервизиране